Blue Flower

 

Energieker werken door effectieve coaching

 

Voor persoonlijk contact 010-2270667

Wanneer coaching?

Coaching is het juiste instrument voor de werknemer die:

  1. een ambitieus carrièrepad heeft gekozen en zijn/haar talent sneller wil ontplooien
  2. behoefte heeft aan ondersteuning in persoonlijke ontwikkeling
  3. coachend leidinggeven moet leren
  4. een specifieke competentie moet ontwikkelen
  5. met een vitaliteitsprobleem te kampen heeft
  6. onbelans ervaart in de verdeling van prive en werk
  7. ziek thuis is en het herstel stagneert zonder aanwijsbare medische redenen.

 

 

Coaching Plaza BV

Heuvelstraat 52 Bis

4813GB Breda

T. 0628778000

Bevordert werkplezier en rendement

 

Energieker werken door effectieve coaching

 

Voor persoonlijk contact 010-2270667

Visie en missie

Visie

Coaching Plaza spant zich in voor verbetering van de arbeidssatisfactie, en de daaraan gerelateerde verbetering van de productiviteit, van de werknemer. Waarbij we uitgaan van het principe dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun functioneren. En dat er realistische doelen worden gesteld. 

 

In onze visie staan welbevinden en vitaliteit op het werk én in het privéleven centraal: kwaliteit van leven en kwaliteit van werken. Om hier inhoud aan te geven, werken we op basis van een holistische of integrale aanpak.

 

Missie

Onze belangrijkste bijdrage aan de maatschappij is het bevorderen van het welbevinden en de vitaliteit van de werkende mens. 

Coaching Plaza BV

Heuvelstraat 52 Bis

4813GB Breda

T. 0628778000

Toekomst gericht denken en doen staan voorop

 

Energieker werken door effectieve coaching

 

Voor persoonlijk contact 0628778000

Teamcoaching 

Individuele kwaliteiten zijn belangrijk in een organisatie. Maar goed samenwerken in een team is evenzeer essentieel. Bij Teamcoaching staat de effectiviteit van het team centraal.

Teamcoaching biedt de organisatie een instrument voor het bevorderen van het werkplezier en het verbeteren van de onderlinge communicatie. Hiermee wordt een basis gelegd voor versterking van de teamgeest en het benutten van de positieve energie van samenwerking.

Teamcoaching brengt op verschillende niveaus verbetering. U investeert in de persoonlijke ontwikkeling van uw mensen. Door goede samenwerking en meer bezieling functioneert het team beter. En het bedrijf profiteert van de toegenomen productiviteit.

  

Coaching Plaza BV

Heuvelstraat 52 Bis

4813GB Breda

T. 0628778000

Bevordert werkplezier en rendement

 

Energieker werken door effectieve coaching

 

Voor persoonlijk contact 0628778000

Unieke nul-meting

Het Coaching Plaza nul-metingsgesprek is een uniek, kwaliteitsverhogend onderdeel van Personal Coaching. 

Voorafgaand aan elk coachtraject vindt dit belangrijke gesprek plaats. 

Gesprekspartners zijn de leidinggevende, de medewerker en de Plaza-coach. 

De Plaza-coach leidt dit belangrijke gesprek en legt de startsituatie en de gezamenlijke doelen schriftelijk vast. 

De vroegtijdige betrokkenheid van de leidinggevende verhoogt zijn/haar commitment in belangrijke mate.

Plaza-coaches zijn specifiek opgeleid en getraind in het voeren van het nul-metingsgesprek.

Het nul-metingsgesprek is een belangrijk fundament voor de Coaching Plaza dienstverlening en maakt de coaching doelgerichter en beter meetbaar. 

 

Coaching Plaza BV

Heuvelstraat 52 Bis

4813GB Breda

T. 0628778000

Zorgvuldige nul-meting. Meten = weten

 

Energieker werken door effectieve coaching

 

Voor persoonlijk contact 010-2270667

Referenties Personal Coaching

"Opvallend vind ik de zeer intensieve en persoonlijke aanpak van Personal Coaching. Met name de combinatie van resultaatgerichtheid en flexibiliteit spreekt me aan. Ik heb meerdere medewerkers een wonderbaarlijke verandering zien doormaken dankzij een Plaza-coach. Ten gunste van henzelf en… de hele afdeling! Coaching Plaza, een aanrader.”

Lia Damen

Manager P&O FrieslandCampina

“Persoonlijke Coaching is uitzonderlijk effectief gebleken wanneer overtuigingen een belemmerende factor zijn. De uniforme en integere werkwijze van Coaching Plaza coaches levert goede resultaten op, niet in de laatste plaats voor de werkgever. Verwijzen is een kwestie van vertrouwen, en dat heb ik in deze profesionals.”

Albert Groen

Geregistreerd bedrijfsarts 

 

 

Coaching Plaza BV

 

Heuvelstraat 52 Bis

4813GB Breda

T. 0628778000

Bevordert werkplezier en rendement