Blue Flower

 

Energieker werken door effectieve coaching

 

Voor persoonlijk contact 0628778000

Unieke nul-meting

Het Coaching Plaza nul-metingsgesprek is een uniek, kwaliteitsverhogend onderdeel van Personal Coaching. 

Voorafgaand aan elk coachtraject vindt dit belangrijke gesprek plaats. 

Gesprekspartners zijn de leidinggevende, de medewerker en de Plaza-coach. 

De Plaza-coach leidt dit belangrijke gesprek en legt de startsituatie en de gezamenlijke doelen schriftelijk vast. 

De vroegtijdige betrokkenheid van de leidinggevende verhoogt zijn/haar commitment in belangrijke mate.

Plaza-coaches zijn specifiek opgeleid en getraind in het voeren van het nul-metingsgesprek.

Het nul-metingsgesprek is een belangrijk fundament voor de Coaching Plaza dienstverlening en maakt de coaching doelgerichter en beter meetbaar. 

 

Coaching Plaza BV

Heuvelstraat 52 Bis

4813GB Breda

T. 0628778000

Zorgvuldige nul-meting. Meten = weten