0-meting

Bij de 0-meting wordt de startsituatie in kaart gebracht. Bij dit gesprek zijn zowel de werknemer als de werkgever aanwezig. Gezamenlijk stellen zij haalbare doelen die het verloop van het coachingstraject bepalen. De vroegtijdige betrokkenheid van de leidinggevende verhoogt zijn/haar commitment. De Plaza-coach is specifiek opgeleid en getraind in het voeren van het 0-metingsgesprek. Het gesprek is fundamenteel voor de dienstverlening, omdat het de coaching doelgerichter en beter meetbaar maakt.