Personal coaching

 

 

Personal Coaching zijn coachgesprekken die één op één worden gevoerd. Het doel is om de medewerker grip te geven op eigen problematiek. Dit wordt onder meer gedaan door het systematisch opstellen van haalbare doelen. Personal Coaching is in de eerste plaats toekomstgericht. Hiermee onderscheidt het zich van andere methoden die vaak veel aandacht en tijd besteden aan retrospectie.

Eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement staan centraal. Dat sluit nauw aan bij de hedendaagse opvattingen en regelgeving, waarbij er wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor de gezondheid. 

 

 

 

Een belangrijk onderdeel van Personal Coaching is de 0-meting. De startsituatie van de werknemer wordt hierbij in kaart gebracht. Er worden heldere afspraken gemaakt over de uitkomsten van het coachingstraject. Door middel van haalbare doelen wordt de voortgang van de werknemer gemeten. Dit is van belang voor managers die de effectiviteit van de coaching willen beoordelen en voor de afdelingen Personeel & Organisatie (P&O) en Human Resources Management (HRM).

Het commitment van de leidinggevende is een belangrijk onderdeel in het coachingstraject. De leidinggevende wordt daarom vroegtijdig bij het proces betrokken.