Teamcoaching

Individuele kwaliteiten zijn belangrijk in een organisatie, maar goed samenwerken in een team is evenzeer essentieel. Bij Teamcoaching staat de doeltreffendheid van het team centraal. Om hieraan te werken wordt er gebruik gemaakt van een 0-meting. Deze bestaat uit gesprekken met individuele teamleden. Hierbij brengen we de situatie in kaart, stellen we haalbare doelen en managen we verwachtingen. Vervolgens werken we in groepsverband en op individueel niveau aan het halen van deze doelen. Dat gebeurt in gemiddeld drie gezamenlijke sessies, ieder met een andere focus. Hierop volgt een evaluatiemoment, waarop verdere acties worden gebaseerd. 

Teamcoaching zorgt ervoor dat werknemers meer werkplezier krijgen en dat de onderlinge communicatie wordt verbeterd. Hiermee wordt de basis gelegd voor versterking van de teamgeest en het benutten van de positieve energie van samen werken. Teamcoaching brengt op verschillende niveaus verbetering. In de eerste plaats wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van het personeel. Door goede samenwerking en meer bezieling functioneert het team beter. Het bedrijf profiteert van de toegenomen productiviteit.